Marketing Nieruchomości | Marketing Nieruchomości Sprzedaż

Poznaj 3 zasady, dzięki którym zwiększysz sprzedaż nieruchomości.

Generuj ruch w witrynie inwestycji

Generowanie ruchu jest pierwszym podstawowym aspektem, który pozwoli sfinalizować transakcję. Jeżeli nie wygenerujemy ruchu na stronie internetowej inwestycji, w biurze sprzedaży bądź na skrzynce mailowej, to po prostu nie będziemy mieli żadnych możliwości do zaprezentowania oferty.

Szybko obsługuj wygenerowany ruch

Szybkość w sprzedaży ma znaczenie. Korzystaj z narzędzi i systemów, które w szybki sposób pozwolą obsłużyć Ci wygenerowany na stronie ruch. Ważne aby odpowiedzi na zapytania udzuelać maksymalnie do jednej godziny.

Atrakcyjnie prezentuj wybrane oferty

Pamiętaj, że obsługa klienta ma ogromne znaczenie na rynku nieruchomości. Wygenerowany ruch, obsłużyć szybko ale także jakościowo. Zamiast zdawkowo odpisywać na zapytania, postaraj się prezentować karty lokalu wraz ze wszystkimi atutami konkretnych inwestycji.
Pamiętaj aby dla potencjalnego klienta pozostać partnerem a nie tylko sprzedawcą
Czytaj więcej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że:
 1. Administratorem moich danych osobowych jest Risenet sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000637823, NIP: 7010615155, REGON: 365432917, marek.skotarek@risenet.pl;
 2. dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
  • skontaktowania się z osobą, która wypełniła formularz kontaktowy - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest udzielenie odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim partnerom biznesowym, którzy mogą przetwarzać dane osobowe w celach, o których mowa w pkt. 2;
 4. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu danych) takim jak dostawcy usług i rozwiązań informatycznych oraz podmioty świadczące usługi marketingowe.
 5. dane osobowe przetwarzane w celu skontaktowania się z osobą, która wypełniła formularz kontaktowy Administrator przechowuje przez okres udzielenia odpowiedzi lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 6. dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administrator przechowuje do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
 7. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi informatyczne w postaci dysków wirtualnych lub usługi umożliwiające zarządzanie projektami; Administrator korzysta wyłącznie z renomowanych podmiotów należących do programu Privacy Shield, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych;
 8. osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przeniesienia danych osobowych;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej należy skontaktować się z Administratorem;
 10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie skontaktowanie się z Administratorem;